[صفحه اصلی ]     [ English ]  
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهاي آموزش در علوم پزشکی awt-yekta Education Strategies in Medical Sciences
:: دوره 1، شماره 2 - ( 1387 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 1 شماره 2 صفحات 10-18
XML الگوهای برنامه درسی دانشگاهی Print

نویسندگان: مرتضی خاقانی زاده * ، کورش فتحی واجارگاه
دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي – عضوهيات علمي
نوع مطالعه: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: پ‍‍ژوهش در آموزش علوم پزشکی
چکيده مقاله:

برنامه های درسی ،يکی ازعناصرياخرده نظامهای اصلی، آموزش عالی هستندکه نقش تعيين کننده ای وغيرقابل انکاررادرراستای تحقق اهداف ورسالتهای دانشگاهها ازنظرکمی وکيفی ايفامی کنند. عدم توجه وبازبينی های دقيق ومداوم نسبت به برنامه های درسی می توانديکی ازدلايل عمده نارسايی آموزش درهرجامعه ای باشدبه همين دليل بايدزمينه های لازم رابرای بررسي وسپس ارائه برنامه های جالب تروپوياترفراهم نمودتادانشگاهها بتوانندجايگاه خودرادردنيای حاضربعنوان مراکزوپايگاه های دانش وپژوهش وتوسعه، حفظ نمايند. اهداف اساسی برنامه های درسی دردانشگاههابرمبنای توجه به اهداف ورسالتهای کلی آموزش عالي شامل حيطه زير می باشد: حيطه تخصصی، حيطه آموزش عمومی، حيطه پرورش وتوسعه دانش، حيطه پرورش معلمان ومربيان. جهت دستيابی به اهداف فوق و هرگونه تصميم گيری درحوزه برنامه های درسی بايدبراساس الگوی مناسب وجامع عمل کرد.الگوها، ساختار، اهداف، محتوا و فرايند تحصيلات دورههای آموزشی را به گونه ای تنظيم ميکند که باعث پيشرفت در سطوح مختلف آموزشی می شود.انواع متنوعی از الگوهای برنامه ريزی درسی دانشگاهي ارائه شده است که در اين مقاله سعی شده است ضمن توضيح اهداف وويژگيهای برنامه درسي دانشگاهی ومعرفی انواع الگوهای برنامه درسی در آموزش عالی ، الگوی برنامه‌ريزي راهبردی به عنوان يک الگوی مطلوب معرفی شود.

واژه‌های کلیدیبرنامه درسی، آموزش عالی، الگوهای برنامه درسی،
متن كامل [PDF 113 kb]
* نشانی نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا..(عج)
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
خاقانی زاده مرتضی، فتحی واجارگاه کورش. الگوهای برنامه درسی دانشگاهی. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1387; 1 (2) :10-18
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 1، شماره 2 - ( 1387 )
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهاي آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.057 seconds with 674 queries by AWT YEKTAWEB 2714