[صفحه اصلی ]     [ English ]  
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهاي آموزش در علوم پزشکی awt-yekta Education Strategies in Medical Sciences
:: دوره 1, شماره 1 - ( 1387 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 1 شماره 1 صفحات 1-9
XML نقش انگیزش در یادگیری Print

نویسندگان: صغری ابراهيمی قوام* ، مرتضی خاقانی‌زاده
استاديار دانشگاه علامه طباطبايي
نوع مطالعه: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: پ‍‍ژوهش در آموزش علوم پزشکی
چکيده مقاله:

گرچه اطلاعات مادرباره انگیزش اصولاتوصیفی است ولی ازروی کارکردهاورفتارهای بعدازیادگیری پی به انگیزش افرادمی بریم. انگیزش مبحثی بسیاروسیع است که حوزه های علایق ،کنجکاوی ،سلائق ،نیازهاوحتی حیطه عاطفی رادربرمی گیرد. گرچه عامل وراثت ومحیط باهوش وغنی سازی محیط آموزشی وبهبودروشهای تدریس تااندازه زیادی دربهبودوضع آموزشی تاثیردارندولی قلب آموزش انگیزش است. انگیزش عامل کلی مولدرفتاربه حساب می آیددرحالیکه انگیزه راعلت اختصاصی یک رفتارمشخص می دانندمثلاوقتی می پرسیم که چرافلان شخص رفتارخاصی راانجام می دهدبدنبال انگیزه اوهستیم. درواقع انگیزش حالت کلی تمایل به پیشرفت تحصیلی است وانگیزه حالت اختصاصی نسبت به درس خاص می باشد. انگیزش هم هدف است وهم وسیله ،بعنوان هدف ماازدانش آموزان ودانشجویان می خواهیم نسبت به موضوعهای مختلف علمی واجتماعی علاقه کسب کنند.ازاین رو،تمام برنامه های درسی که درآنهافعالیتهای حیطه عاطفی ملحوظ شده است دارای هدف انگیزشی هستندبعنوان وسیله انگیزش مانندآمادگی ذهنی یارفتارهای ورودی ،یک پیش نیازیادگیری به حساب می آیدوتاثیرآن بریادگیری یکی ازاموربدیهی است. اگردانش آموزان ودانشجویان نسبت به درس بی‌علاقه باشند(دارای انگیزش سطح بالایی باشند) هم به توضیحات معلم بادقت گوش خواهندداد،هم تکالیف درسی خودراباجدیت انجام خواهنددادوهم بدنبال کسب اطلاعات بیشتری درزمینه مطالب درسی خواهندرفت. در این مقاله ضمن آشنایی با نقش انگیزش بر یادگیری ،ومعرفی انواع نظریه های انگیزشی،شیوه هاواصول ایجاد انگیزش توضیح داده می شود.

واژه‌های کلیدیانگیزش، یادگیری، پیشرفت تحصیلی،
متن كامل [PDF 906 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
ابراهيمی قوام صغری، خاقانی‌زاده مرتضی. نقش انگیزش در یادگیری. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 1387; 1 (1) :1-9
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 1, شماره 1 - ( 1387 )
دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهاي آموزش در علوم پزشکی Education Strategies in Medical Sciences
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.049 seconds with 649 queries by AWT YEKTAWEB 2583